E-Labin

E-Labin pruža mogunost pregleda detalja predmeta svim zainteresiaranim stranama.

Transparentnost

E-Labin pruža mogućnost pregleda informacija za predmete u svako vrijeme.

Komunikacija

E-Labin Vam pruža mogućnost da upitate referente pitanja vezana za Vaš predmet i dobijete odgovore veoma brzo.

Dostupnost

E-Labin Vam omogućuje da lako provjerite status svog predmeta bez čekanja u redu i trošenja Vašeg dragocijenog vremena.